System automatycznego nawadniania

Pielęgnacja ogrodu to szereg czynności, które często są czasochłonne i wyczerpujące. Aby czerpać z nich satysfakcję warto zastanowić się nad usprawnieniami. Na rynku istnieją proste i łatwo dostępne rozwiązania, jednym z nich jest system automatycznego nawadniania.

Takie usprawnienie, to nie tylko oszczędność czasu ale przede wszystkim zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości wody do prawidłowego rozwoju.

Automatyczne podlewanie, umożliwia zaplanowanie czasu zraszania, wydatku i opadu wody niezależnie dla każdej strefy. Dzięki temu jesteśmy w stanie podlać rośliny dokładnie taką ilością wody, jakiej w danym miejscu potrzebują. Według badań, system automatycznego nawadniania pozwala zaoszczędzić nawet 50 % zużycia wody w porównaniu z podlewaniem ręcznym.

Sterownik, czyli główna centrala systemu, umożliwia ustawienie dnia tygodnia i czasu, w którym uruchomi się dana sekcji. Pozwala na dopasowanie harmonogramu podlewania do bieżących wymagań, 

Możliwość zainstalowania modułu WIFI, pozwala nie tylko na sterowanie system z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu ale również na regulację zraszaczy z odległego od sterownika miejsca w ogrodzie, bez konieczności włączania systemu bezpośrednio z centrali. Automatyczna funkcja dostosowania do pór roku, zwiększy bądź zmniejszy budżet wody zależnie od bieżącej pogody.

Dodatkowym komponentem jest czujnik deszczu. W czasie opadu automatycznie wyłącza system. Jego regulacja pozwala na dopasowanie wysokości opadu atmosferycznego i czasu schnięcia samego czujnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować te parametry do warunków glebowych i nasłonecznienia w ogrodzie.

Wybór zraszaczy i dysz, umożliwia nawodnienie różnego rodzaju roślin w każdym miejscu w ogrodzie. Zraszacze rotacyjne i statyczne z wymiennymi dyszami o różnym zasięgu, stosowane są do podlewania trawnika. Mikrozraszacze i linie kroplujące nawadniają rabaty i szpalery. Kroplospływami możemy podlać rośliny w donicach na tarasie czy balkonie. Zapraszamy do Naszej galerii -> http://bsarchitektura.pl/ -> Realizacje.


 Korzyści:

✓ Oszczędność wody, czasu i pieniędzy
✓ Możliwość zaplanowania czasu nawadnianie niezależnie dla każdej strefy
✓ Sterowanie przez WIFI z dowolnego miejsca w ogrodzie
✓ Czujnik deszczu wyłączą system w momencie wykrycia opadu atmosferycznego
✓ Dostosowanie wydatku wody dla różnego rodzaju roślin
✓ Możliwość nawodnienia roślin w donicach na tarasie, balkonie czy w ogrodzie warzywnym


Porady:

✓ Do wykonania projektu i instalacji, konieczny jest pomiar ciśnienia dynamicznego i przepływu źródła wody. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zaprojektować wydajnie i dokładnie instalację.

✓ Z powodu różnego wydatku wody, nie należy łączyć dyszy statycznych z rotacyjnymi na tej samej sekcji.

✓ Linie kroplujące mogą mieć określoną maksymalną długość, zależną od wydatku i ciśnienia wody. Dla dłuższych linii konieczny jest podział  na sekcje.

✓ Ważną kwestią przy wykonaniu systemu jest głębokość instalacji rur zasilających zraszacze – > 30 – 40 cm to optymalna wartość. Płytko zakopane rury świadczą o niekompetencji instalatora, bądź braku doświadczenia. Profesjonalny wertykulator nacina darń na głębokość 5-7 cm, a wbicie szpadla w ziemie może zakończyć się uszkodzeniem rury.

✓ Warto zaplanować system przed budową ogrodu czy nawierzchni. Oczywiście istnieje możliwość wykonania systemu w istniejącym  ogrodzie, jednak w tym przypadku koszty mogą być wyższe.

✓ Warto przemyśleć wykonanie studni głębinowej do zasilania systemu. Wyższe ciśnienie w układzie i oszczędność w opłatach za wodę z czasem zrekompensują wydatek wykonania odwiertu.

✓ System należy odwonić przed wystąpieniem przymrozków. Zalegająca woda może spowodować uszkodzenia.

✓ Pamiętajmy! Do wydajnego i optymalnego zaprojektowania systemy automatycznego nawadniania potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Taki system wykona tylko profesjonalny ogrodnik.

Nasz firma bazuje na produktach światowych liderów w technice nawadniania -> RainBird, Irritrol, Irritec, Galcon, Orbit, NaandanJain, Toro.
Posiadamy certyfikat instalatora Irritrol.

Zapraszamy do Naszych pozostałych artykułów.

http://bsarchitektura.pl/#blog

http://bsarchitektura.pl/2020/03/wertykulacja-zadbaj-o-trawnik/30 –